Protestants Christelijke Basisschool Prinses Juliana

Zwolseweg 103 8275 AC 's-Heerenbroek

  • Onze school aan de Zwolseweg.
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Prinses Juliana

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De kinderen maken op de Julianaschool maken, conform het beleid van IRIS VCO de eindtoets van Route 8, dit heeft in het schooljaar 2015/2016 voor het eerst plaatsgevonden.

In de schoolgids hebben wij op blz. 11 de scores vermeld en geven wij een nadere toelichting op deze scores.

Als u op onderstaande link klikt komt u bij de schoolgids.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Ons ultieme doel is dat leerlingen onze school verlaten als wijze wereldburger. De kennis (Taal en rekenen) en vaardigheden die daarbij horen en (aan)geleerd kunnen worden in de periode van 4-12 jaar staat in het onderwijs en de opvang van de prs Julianaschool centraal. We zorgen ervoor dat kinderen optimaal de gelegenheid krijgen om deze kennis en vaardigheid te ontwikkelen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Leerlingen van onze school stromen uit naar verschillende niveaus in het voortgezet onderwijs. Voor het advies gebruiken wij de observaties en resultaten die inzicht geven in de ontwikkeling van het kind in de basisschool. De informatie vanuit onze eindtoets 'Route 8' gebruiken we als extra informatie voor dit advies.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven