Protestants Christelijke Basisschool Prinses Juliana

Zwolseweg 103 8275 AC 's-Heerenbroek

  • Onze school aan de Zwolseweg.
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Prinses Juliana
  • Samen geven we respect handen en voeten. Respect voor elkaar, respect voor de omgeving.
  • Als het rustig is, kan je je beter concentreren.
  • In onze school is het veilig. Daar zorgen we samen voor.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij het SchoolVenster van de Prinses Julianaschool.

De Prinses Julianaschool is een school in het dorp 's Heerenbroek tussen Kampen en Zwolle. Een kleinschalige christelijke school waar kinderen gezien worden en we als team ieder kind begeleiden en leiden in zijn of haar ontwikkeling naar een wijze wereldburger. Een mens die verstandig is, geleerd heeft door ervaring en inzicht benut.

Op onze school zijn de volgende waarden belangrijk: Samenwerken - Initiatief - Zelfstandig en Reflectie. Dit doen we in een omgeving die gekenmerkt wordt door Respect - Veiligheid en Rust.

Dit samen school zijn wordt gekleurd door de normen en waarden die in de Bijbel staan. We zijn een christelijke school en geven de boodschap van Jezus liefde voor de wereld mee aan de kinderen.

Schoolvensters biedt u veel informatie over onze school. Wilt u meer van ons weten? We lichten deze informatie graag toe in een persoonlijk gesprek en laten u dan gelijk onze mooie school zien.

U bent van harte welkom.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ondernemend Leren. Ruimte voor
  • Samenwerken
  • Zelfstandigheid
  • Initiatief
  • Reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Prinses Julianaschool 

Op onze school zitten 87 leerlingen. Het team bestaat uit bestaat uit 7 leerkrachten, 3 leerkrachtondersteuners, 1 Intern Begeleider, 1 BSO medewerker, 1 onderwijs specialist, 1 directeur en een team van enthousiaste stagiaires.

De meeste kinderen komen uit ’s-Heerenbroek. Ook komen er kinderen uit de omgeving (zoals Westenholte , Mastenbroek en de woonwijk Stadshagen).

Het gebouw bestaat inmiddels al meer dan 100 jaar. Van buiten ziet het er dan ook karakteristiek uit. Van binnen is het verrassend modern en goed geoutilleerd. In de lokalen hangen digitale schoolborden, in de onderbouw staan mooie speel- werkverdiepingen en het plein verveelt nooit. We zijn dan ook met recht trots op onze school! De prognose m.b.t. het leerlingenaantal lijkt stabiel te blijven, maar gezien de huidige trend m.b.t. krimp is het lastig om hier een goede voorspelling op los te laten.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
84
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school


Wilt u kennis maken met onze school? Neem dan contact op met de directeur Ellen van der Veer.(directie@prsjulianaschool.nl)

Zij werkt twee dagen op de prinses Julianaschool, het is daarom handig via de mail of telefoon een afspraak te maken.

Wilt u de leerkracht of de intern begeleider spreken, ook dan adviseren wij u om via telefoon of e-mail contact op te nemen.

U bent van harte welkom! 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Een goed schoolklimaat en veiligheid is voorwaarde voor kunnen leren en ontwikkelen.  De hiervoor benodigde afspraken zijn gemaakt en vastgelegd en kunt u lezen in bv. het anti-pest-protocol en andere documenten rondom veiligheid. Deze kunt u opvragen bij de school.

Het allerbelangrijkste is dat we zorgen voor een veilige omgeving waar het accent op voorkomen ligt. Mede vanuit onze christelijke grondslag waarin naastenliefde een belangrijke rol speelt, geven we dagelijks vorm aan activiteiten en handelingen die veiligheid in alle opzichten moeten realiseren.

Een goed schoolklimaat gaat ook over gezondheid. De Prinses Julianaschool is een 'Gezonde School'!  We geven hierbij niet alleen expliciet aandacht aan aan voeding en bewegen maar ook, in samenspraak met onze ouders, aan sociaal emotioneel welbevinden en weerbaarheid. Dit wordt gerealiseerd door structureel te werken aan deze ontwikkeling door middel van de methode KWINK en door het aanbieden van Paxze trainingen aan de groepen 5/6 en 7/8.

Voor meer informatie: Gezonde school en Paxze


Terug naar boven