Openbare Basisschool 't Montferland

Plantsoensingel Noord 5 A 7041 DH 's-Heerenberg

Schoolfoto van Openbare Basisschool 't Montferland

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De leerkrachten zijn op hun werkdagen op school aanwezig. Vakanties e.d. vinden allemaal in de schoolvakantieperiode plaats. Incidenteel kan het voorkomen dat een leerkracht een dag afwezig is. Bijvoorbeeld bij ziekte, uitvaart, scholing, artsenbezoek, etc.. Deze kortdurende vervangingen worden intern opgelost. We kunnen daarvoor iedere dag 1 leerkracht inzetten.

Als er meerdere collega’s tegelijkertijd afwezig zijn, doen we een beroep op de flexibiliteit van parttimers en/of LIO-ers (stagiaires). Mocht dat ook niet lukken, worden noodmaatregelen ingezet. Deze noodmaatregelen zijn erop gericht om het invalprobleem in elk geval de eerste dag intern op te lossen door bv. de kinderen te verdelen over andere groepen of door leerkrachten die normaal gesproken andere taken/functies hebben voor de klas te zetten.

Bij Paraat Scholen staat de kwaliteit van het onderwijs voorop. Het kan voorkomen dat, alle maatregelen ten spijt, de kwaliteit van het onderwijs toch in het geding komt bv. door het ontstaan van onrust in de groepen en/of door toename van de werkdruk bij de leerkrachten. In het uiterste geval kan dit ertoe leiden dat we u vragen uw kind een dag thuis te houden. Om te voorkomen dat kinderen meer dan twee dagen thuis zijn, kunnen het wisselende groepen zijn. We doen dit natuurlijk niet graag. U mag er dan ook van uit gaan dat wanneer wij u om uw medewerking vragen, het echt niet anders kan.

Bij langdurige vervangingen (verlof, langdurige ziekten, etc.) wordt indien mogelijk een beroep gedaan op de vervangingspool. Paraatscholen beschikt over een eigen vervangingspool.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven