Pastoor Galamaschool

De Bongerd 22 7041 GL 's-Heerenberg

  • Schoolfoto van Pastoor Galamaschool
  • Intensieve samenwerking met Puck&Co
  • Digitale verwerkingssoftware gr. 3 t/m 8
  • Jaarlijkse excursie Rijksmuseum gr.8
  • Schoolfoto van Pastoor Galamaschool

In het kort

Toelichting van de school

De Past.Galamaschool is een katholieke basisschool. Een belangrijk uitgangspunt op onze school is respect. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen zich op onze school breed kunnen ontwikkelen in een continuproces.

We werken met eigentijdse methoden en materialen, waarbij we rekening houden met de verschillen tussen de leerlingen. Begrippen die hierbij centraal staan: zelfstandig werken, leren samenwerken, actieve betrokkenheid, ICT vaardigheden. Vanaf groep 4 heeft iedere leerling een eigen chromebook. De taal en rekenopdrachten worden digitaal verwerkt. Dit is een onderdeel van ons doel "meer eigen regie voor kinderen".

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Structuur
  • Respect
  • Verbinding
  • Passend onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We werken met 11 kleine groepen. Op onze website www.galamaschool.nl staan de groepen en het aantal leerlingen vermeld.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
169
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In augustus 2017 is de 3+ speel/leergroep gestart binnen onze school.

in de bijlage vindt u uitgebreide informatie over deze speciale groep.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven