Kindcentrum De Poeljeugd

Plein 15 4472 AT 's-Heer Hendrikskinderen

 • Schoolfoto van Kindcentrum De Poeljeugd
 • kinderen van groep 1/2 samen met de peutergroep aan het spelen en ontdekken
 • We hebben een prachtige klimheuvel op ons schoolplein, een uitdagende plek om te spelen
 • Op een banner hebben we onze belangrijke waarden visueel gemaakt
 • We kunnen werken op het leerplein of in de ruimtes van de groepen. We hebben veel mogelijkheden voor verschillende activiteiten

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Poeljeugd!

Onze school is een kleine dorpsschool waar iedereen elkaar kent. We groeien, ontwikkelen, en werken samen in een fijn gebouw, in ons kindcentrum waar Onderwijs en Opvang goed is geregeld. Ons onderwijs is eigentijds en is gericht op talentontwikkeling. We besteden veel aandacht aan het pedagogisch klimaat, de kinderen voelen zich veilig. Dat zijn de belangrijkste voorwaarden om je goed te kunnen ontwikkelen en te leren.

Wij willen graag gezien worden als school waar de volgende waarden zichtbaar zijn:

Welbevinden

Betrokkenheid

Samen

Vertrouwen

Kwaliteit

Kindcentrum de Poeljeugd voor 0 tot 12 jaar waar onderwijs en opvang samen zorg dragen voor een doorlopende ontwikkeling.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Betrokkenheid
 • Welbevinden
 • Samen
 • Kwaliteit
 • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen van de Poeljeugd komen voornamelijk uit 's Heer Hendrikskinderen.

Daarnaast zijn er ook leerlingen die vanuit Goes (noord en west) naar onze school komen.

Ook vanuit het buitengebied, richting 's Heer Arendskerke en 's Heer Abtskerke komen leerlingen.

Op de teldatum 1-2-2023, waren er 88 leerlingen op onze school aanwezig.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
81
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We werken op de Poeljeugd met het zogenaamde 5 gelijke model.

Dit betekent dat de kinderen alle dagen van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school gaan.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven