Openbare Basisschool Schengehof

Deestraat 3 4458 AJ 's-Heer Arendskerke

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Schengehof
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Schengehof
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Schengehof
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Schengehof
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Schengehof

In het kort

Toelichting van de school

OBS Schengehof is een school met ongeveer 120 leerlingen en bevindt zich in het dorp 's-Heer Arendskerke. We hechten waarde aan de verbondenheid met bewoners en organisaties.

Samen met Kibeo ontwikkelen wij ons tot Kindcentrum.‘ Samen zorgen we voor een veilige en rijke omgeving

Wij willen dat de kinderen zich hier thuis voelen, zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.

Onze kernwaarden zijn: Welbevinden, Samen, Ontwikkeling en Creativiteit.

Verschillen tussen kinderen mogen er zijn. In ons onderwijs is er aandacht voor hoofd, hart en handen.

We werken met stamgroepen, kinderen krijgen instructie op een passend niveau en werken zelfstandig op het leerplein.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontwikkeling
  • Welbevinden
  • Samen
  • Creativiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen die Schengehof bezoeken zijn voornamelijk afkomstig uit 's-Heer Arendskerke en Eindewege.

In het schooljaar 2023/2024 verwachten we 122 leerlingen te hebben.

Wilt u uw kind(eren) bij ons aanmelden of heeft u vragen, maak dan gerust een afspraak voor een rondleiding en kennismakingsgesprek.

Bel hiervoor 0113-561935 of stuur een mail naar schengehof@alberoscholen.nl .

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
117
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De overige protocollen zijn als bijlage opgenomen in het Veiligheidsplan

Terug naar boven