Openbare Basisschool Schengehof

Slotstraat 3 4458 BJ 's-Heer Arendskerke

Schoolfoto van Openbare Basisschool Schengehof

In het kort

Toelichting van de school

OBS Schengehof is een school midden in het dorp.

Wij willen dat de kinderen zich zo goed mogelijk thuis voelen, zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.

Naast aandacht voor de ‘leervakken’ is er aandacht voor creativiteit.

Elke maandagmiddag is het bibliotheeksteunpunt in de school van 14.00 uur tot 16.00 uur geopend voor alle leerlingen en dorpsgenoten. De leesconsulente van de bibliotheek participeert in het lesprogramma, o.a. via  wekelijkse gastlessen


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontwikkeling
  • Welbevinden
  • Samen
  • Creativiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen, dat na groep 8 onze school verlaat wordt ieder jaar aangevuld met vierjarigen. Op 1 oktober 2020 had de school 106 leerlingen. 

In schooljaar 2021-2022 zullen op 1 oktober 116 leerlingen op school zitten. Deze leerlingen zijn verdeeld over 5 groepen: groep 1-2, groep 3, groep 4, groep 5-6 en groep 7-8. 

Wilt u uw kind(eren) bij ons aanmelden of heeft u vragen, maak dan gerust een afspraak voor een rondleiding en kennismakingsgesprek.

Bel hiervoor 0113-561935 of stuur een mail naar schengehof@alberoscholen.nl .

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
106
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De overige protocollen zijn als bijlage opgenomen in het Veiligheidsplan

Terug naar boven