Openbare Basisschool De Driekleur

van der Kest Wittensstr 3 2691 XD 's-Gravenzande

  • Daltonlocatie 
Spinel 6-8
2691 TM 's-Gravenzande
  • Locatie Wilhelmina
Van der Kest Wittensstraat 3
2691 XD 's-Gravenzande
  • Het Daltononderwijs kent drie belangrijke pijlers. Deze pijlers staan ook op de school vermeld.
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Driekleur

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van o.b.s. de Driekleur. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven we als school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende tijd steeds verder uitgebreid.

Voor alle duidelijkheid wijzen wij u graag op het feit dat o.b.s. de Driekleur op twee locaties in 's-Gravenzande onderwijs biedt alle leerjaren. Naast onze locatie aan de Van der Kest Wittensstraat is er onze Daltonlocatie. Het adres van deze locatie treft u hieronder:

o.b.s. De Driekleur Dalton

Spinel 6-8

2691 TM 's-Gravenzande

0174-414023

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokkenheid,betekenisvol
  • kwaliteit, opbrengstgericht
  • veiligheid,zelfstandigheid
  • samenwerken,structuur
  • verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op beide locaties hebben we een onderwijsaanbod voor de groepen 1 t/m 8  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
154
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De genoemde schooltijden gelden voor beide locaties.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven