De Kameleon Christelijke Basisschool

Eikenlaan 50 2691 EE 's-Gravenzande

  • Schoolfoto van De Kameleon Christelijke Basisschool
  • Schoolfoto van De Kameleon Christelijke Basisschool
  • Schoolfoto van De Kameleon Christelijke Basisschool
  • Schoolfoto van De Kameleon Christelijke Basisschool
  • Schoolfoto van De Kameleon Christelijke Basisschool

In het kort

Toelichting van de school

We streven ernaar een open, gezellige school te zijn met een goede sfeer, waar iedereen zich veilig en thuis voelt. Van daaruit kan het kind ook zijn of haar talenten ontdekken en ontwikkelen. We gaan er van uit dat ieder kind uniek is en als zodanig wordt behandeld. Het werken aan een veilig klimaat, waarin fouten gemaakt mogen worden. Kinderen mogen leren door te doen. Wanneer de kinderen onze school verlaten, hopen wij dat ze terug kunnen kijken op een fijne schooltijd, waarin voldoende veiligheid en uitdaging is geboden om zich te ontplooien. De Kameleon wil zijn naam eer aan doen en dus kleurrijk zijn. Dat betekent dat ons onderwijs veelzijdig is en creativiteit uitstraalt.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ieder kind een topprestatie
  • Onderwijs op maat
  • Uw kind, onze leerling
  • Je mag er zijn
  • Veiligheid zorgt voor groei

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
585
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op beide locaties hanteren we sinds dit schooljaar een continurooster.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven