Prins Willem Alexanderschool

Wagenmakerstraat 51 2694 BW 's-Gravenzande

  • Schoolfoto van Prins Willem Alexanderschool
  • Schoolfoto van Prins Willem Alexanderschool
  • Schoolfoto van Prins Willem Alexanderschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De tevredenheid van leerlingen wordt periodiek gemeten. Het doel is dat de resultaten hoger zijn dat het landelijk gemiddelde. De school heeft ook een leerlingenraad, met leerlingen uit de groepen 6 tot en met 8. Resultaten van tevredenheidspeilingen worden in de leerlingenraad besproken.

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Plan van aanpak:

In september 2021 worden er ouderpanels gehouden m.b.t. bovenstaande vragen. We focussen daarbij op de verwachtingen van ouders zijn op het gebied van maximale ontwikkeling en de informatie die ouders krijgen over hun kind.

De uitkomsten van deze gesprekken worden gebundeld en besproken in team en MR om tot een betere afstemming te komen. Hiervan wordt verslag gedaan in de INFO. Aan het einde van het schooljaar wordt de panelleden gevraagd welke veranderingen er zichtbaar zijn geweest.

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven