Prins Willem Alexanderschool

Wagenmakerstraat 51 2694 BW 's-Gravenzande

  • Schoolfoto van Prins Willem Alexanderschool
  • Schoolfoto van Prins Willem Alexanderschool
  • Schoolfoto van Prins Willem Alexanderschool

In het kort

Toelichting van de school

De Prins Willem-Alexanderschool is een Christelijke basisschool. 

In ons moderne gebouw vormen we samen met kinderopvang Okidoki een brede school, waar dagelijks zo’n  400 kinderen met plezier naar toe gaan.

Ons motto is: Veilig, Uitdagend en Stimulerend.

Onze highlights zijn:

Christelijk onderwijs. BAS gecertificeerd. Zelfstandig werken en samenwerken. Engels vanaf groep 1. Plusklas voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Goede resultaten voor rekenen, taal en begrijpend lezen. Uitstroomniveau 50% havo/vwo. Ruime aandacht voor cultuureducatie.

Wilt u meer weten? u bent van harte welkom op school. Maak een afspraak met de directie 0174 416242

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig, Uitdagend, Stimulerend
  • Protestants Christelijk
  • Adaptief, BAS+ gecertificeerd
  • Engels 1-8, Cultuur
  • Leerplein

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
398
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze BSO en TSO wordt op professionele wijze georganiseerd in samenwerking met Okidoki.

Tussen beide organisaties is regelmatig overleg gericht op samenwerking en verbetering.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven