Alberoschool CBS De Rank

Egelantierstraat 7 4431 EP 's-Gravenpolder

  • Schoolfoto van Alberoschool CBS De Rank
  • Schoolfoto van Alberoschool CBS De Rank
  • Schoolfoto van Alberoschool CBS De Rank
  • Schoolfoto van Alberoschool CBS De Rank
  • Schoolfoto van Alberoschool CBS De Rank

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

De leerlingtevredenheidsmeting is in 2019 ingevuld door alle leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8. Deze enquête laat een hoge tevredenheid zien onder de leerlingen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De ouders op CBS De Rank zijn over het algemeen zeer tevreden met het onderwijs dat geboden wordt. Samen met de MR is gekeken naar deze resultaten en zijn een aantal actiepunten benoemd om e.e.a. nog verder te verbeteren omdat wij altijd streven naar een hoge tevredenheid van zowel ouders, kinderen als personeel. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven