Alberoschool CBS De Rank

Egelantierstraat 7 4431 EP 's-Gravenpolder

  • Onze school kenmerkt zich in een doorgaande lijn van het thematisch werken.
  • Als school hebben we een samenwerking met Christian en de schoolhond Buddy. Zij ondersteunen wekelijks leerlingen.
  • One school heeft 2 (speel)leerpleinen, waar kinderen samen komen om te spelen in rijke hoeken en/of in kleine groepen (samen) te werken.
  • Wij bieden onze kinderen de Engelse taal aan vanaf groep 1.
  • Wij werken zowel binnen als buiten. Onze schooltuin is een onderdeel van het ervaringsgericht onderwijs.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

De leerlingtevredenheidsmeting is in 2013 ingevuld door alle leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8. Deze enquête laat een hoge tevredenheid zien onder de leerlingen.

Uitkomst leerlingtevredenheidsmeting schooljaar 2023

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De ouders op CBS De Rank zijn over het algemeen zeer tevreden met het onderwijs dat geboden wordt. Samen met de MR is gekeken naar deze resultaten en zijn een aantal actiepunten benoemd om e.e.a. nog verder te verbeteren omdat wij altijd streven naar een hoge tevredenheid van zowel ouders, kinderen als personeel.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven