Alberoschool CBS De Rank

Egelantierstraat 7 4431 EP 's-Gravenpolder

  • Onze school kenmerkt zich in een doorgaande lijn van het thematisch werken.
  • Als school hebben we een samenwerking met Christian en de schoolhond Buddy. Zij ondersteunen wekelijks leerlingen.
  • One school heeft 2 (speel)leerpleinen, waar kinderen samen komen om te spelen in rijke hoeken en/of in kleine groepen (samen) te werken.
  • Wij bieden onze kinderen de Engelse taal aan vanaf groep 1.
  • Wij werken zowel binnen als buiten. Onze schooltuin is een onderdeel van het ervaringsgericht onderwijs.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van CBS De Rank.

In dit venster willen we u meer informatie geven over onze school, naast de cijfers over de samenstelling van onze leerling populatie en opbrengsten. Zodat u een beeld krijgt van de school achter de cijfers.

Onze school staat in het Zeeuwse 's-Gravenpolder, een dorp in de gemeente Borsele op het voormalige eiland Zuid-Beveland. Midden in het dorp is een Brede School "De Egelantier" gebouwd waarvan ook onze school deel uitmaakt, samen met OBS De Linden en Kinderopvang Kibeo. Onze school wordt dagelijks door ongeveer 100 kinderen bezocht. Deze kinderen zijn verdeeld over vier groepen. De lessen worden gegeven door een enthousiast team dat bestaat uit 12 juffen en 1 meester.

Op onze open christelijke school is iedereen welkom. Vanuit onze identiteit willen we dat elk kind zich veilig en gerespecteerd voelt. Elk kind is uniek en mag er zijn! Uit de Bijbel kunnen we leren hoe we voor elkaar en voor de wereld kunnen zorgen. Daarom werken we met thema's waarin de bijbelverhalen zijn verbonden met sociaal-emotioneel leren.

Op De Rank werken we aan de basis voor een spRANKelende toekomst: We sluiten aan bij de talenten en mogelijkheden van de kinderen, we zorgen voor boeiende werkvormen en streven ernaar dat elk kind zich bewust is van zijn/haar leerproces en hier plezier aan beleeft. Samen leren is prettig, en verhoogt daardoor de betrokkenheid. Talenten van kinderen worden op onze school al vroeg verkend en voor kinderen die nog meer uitdaging nodig hebben is er een doordacht plusaanbod.

Ook het aanbod is boeiend en sprankelend! Zo werken we met de hele school aan hetzelfde rijke thema. Doordat vakken als lezen, wereldoriëntatie en de creatieve vakken aan het thema worden gekoppeld zien we een hoge betrokkenheid en veel leerplezier bij de kinderen. 

Op CBS De Rank wordt vanaf groep 1 Engels gegeven. We hebben hiervoor gekozen, omdat door de toenemende globalisering en digitalisering een goede beheersing van het Engels een must is. Door vroeg te beginnen met Engels bereiken we met onze leerlingen een goed eindniveau. Door de kwaliteit van onze Engelse lessen en de wijze waarop wij dit vormgeven in de school zijn wij een erkende VVTO-school (Vroeg Vreemde Talenonderwijs).

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig pedagogisch klimaat
  • Leeropbrengsten en leerplezier
  • Persoonlijke aandacht
  • Open-Christelijke identiteit
  • Engels vanaf groep 1

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
90
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze schooldeuren gaan elke morgen om 8.15 uur open. De kinderen mogen dan, eventueel met hun ouders, naar binnen. Ouders nemen op het plein of in de hal afscheid van hun kind. In de klassen ligt er een startactiviteit klaar voor de kinderen. Om 8.25 uur gaat de eerste bel. Dat is voor de kinderen het signaal dat de lessen bijna gaan beginnen, ze kunnen dan hun materialen opruimen of nog snel naar binnen gaan als ze nog niet binnen zijn. Om 8.30 uur gaat dan de 2e bel, het signaal om de lessen te starten. Belangrijk is dat u als ouders ervoor zorgt dat uw kind op tijd op school is. Te laat komen is vervelend, zowel voor het kind als voor de klas waarin het zit. De opening van de dag wordt erdoor verstoord en dat zorgt voor een rommelig begin.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven