Koningin Julianaschool

Hazelaarstraat 5 4431 DT 's-Gravenpolder

  • Schoolfoto van Koningin Julianaschool
  • Schoolfoto van Koningin Julianaschool
  • Schoolfoto van Koningin Julianaschool
  • Schoolfoto van Koningin Julianaschool
  • Schoolfoto van Koningin Julianaschool

In het kort

Toelichting van de school

Beste lezer,

De Koningin Julianaschool is een christelijke/reformatorische school, met een regionaal voedingsgebied. De school wordt gedragen door een vereniging met een grote groep betrokken ouders als leden. Daarnaast is de school aangesloten bij Colon (Vereniging reformatorisch primair onderwijs Zeeland). Dit SchoolVenster geeft u kijk op formele gegevens en kenmerken van de Koningin Julianaschool. Wilt u ons beter leren kennen? Kijk dan op onze website, www.kon-julianaschool.nl, en neem contact met ons op. U kunt dan kennismaken met het verhaal achter de cijfers.

Vriendelijke groet,

team Koningin Julianaschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Koningin Julianaschool heeft een bovengemiddelde schoolgrootte. De leerlingen zijn gehuisvest in een ruim en eigentijds gebouw. Veel ruimte is er ook rond het schoolgebouw.

Doordat de school in een zogenaamde 'krimpregio' gevestigd is, neemt het aantal leerlingen al enkele jaren af. De verwachting is dat de komende jaren het leerlingaantal stabiel zal worden op ca. 350 leerlingen.

Het aandeel leerlingen (in procenten) dat vanuit de regio onze school bezoekt neem daartegenover niet af!


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
380
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven