Omnis Kindcentrum De Linden

Egelantierstraat 5 4431 EP 's-Gravenpolder

  • Digitale middelen vormen een waardevolle aanvulling op het traditionele onderwijs.
  • Muziekonderwijs stimuleert de creativiteit en de ontwikkeling van de leerlingen.
  • Buiten hebben leerlingen alle ruimte om te rennen, te klimmen en samen te spelen.
  • De leerlingen passen de lesstof toe in de praktijk.
  • Schoolfoto van Omnis Kindcentrum De Linden

In het kort

Toelichting van de school

Op zoek naar een prettige en aantrekkelijke omgeving waar uw kind kan groeien en leren? Kom dan eens kijken in ons kindcentrum, waar we opvang en onderwijs onder één dak aanbieden. Uw kind is hier van harte welkom! We leiden u en uw kind graag rond en bespreken met u de mogelijkheden van ons kindcentrum.
Maak een afspraak voor een vrijblijvende rondleiding via linden@omnisscholen.nl.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Onderwijs op maat
  • Bewegend leren
  • Klaar voor de toekomst
  • Samen
  • Moderne, digitale leermiddelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
55
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De schooldag duurt tot 14 uur uur. Aansluitend kan uw kind naar de BSO of naar Talent voor de Toekomst.
Talent voor de Toekomst organiseert naschoolse workshops, waarbij we de nadruk leggen op het ontdekken van je passie en het ontwikkelen van je talent. Tijdens de workshops oefent uw kind onder andere 21e-eeuwse vaardigheden zoals communiceren, samenwerken en zelfregulering. De vaardigheden die uw kind leert komen van pas in het basisonderwijs en later in het voortgezet onderwijs en in de maatschappij.

Naast het ontwikkelen van de genoemde vaardigheden vinden wij het erg belangrijk dat uw kind tijdens de workshops plezier heeft en zichzelf kan en durft te zijn.

De workshops van Talent voor de Toekomst zijn altijd gebaseerd op één van de vier pijlers:
1. Kunst & Cultuur

2. Wetenschap & Educatie

3. Natuur & Techniek

4. Sport & Spel

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven