Protestants Christelijke Basisschool De Wegwijzer

Grutterijstraat 27 5109 TD 's Gravenmoer

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Wegwijzer
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Wegwijzer
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Wegwijzer
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Wegwijzer

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij PCB de Wegwijzer!!

Bent u op zoek naar een goede school voor uw kind? 
Kom dan eens een kijkje nemen op De Wegwijzer. Een school met een veilig schoolklimaat, kwaliteitsonderwijs op maat.
Onze slogan is:

Elk kind succesvol naar school!
Wij willen een open school zijn zonder drempels waar iedereen zich THUIS voelt. 

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Wegwijzer. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Taakgericht
  • Hoogwaardig
  • Uniek
  • Identiteit
  • Stimulerend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Wegwijzer wordt bezocht door 115 kinderen (leerlingaantal op 01-02-2023).
's Gravenmoer heeft afgelopen jaren te maken gehad met een dalend geboorteaantal, desondanks blijft het leerlingaantal op De Wegwijzer stabiel. 
Ook kinderen uit Oosteind, Dongen en Waspik komen naar onze school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
112
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In ’s Gravenmoer hebben vier instellingen zich verbonden om, door intensieve samenwerking, een doorlopende zorglijn voor kinderen van 0-13 jaar te realiseren.

Kinderdagopvang, peuterspeelzaalwerk, openbaar basisonderwijs en Protestants-christelijk basisonderwijs vormen samen het 
Kindcentrum ‘s Gravenmoer.

Zij doen samen wat samen kan en apart als het gaat om respect voor individuele keuzes.
Allen streven naar dezelfde kwaliteit van zorg.

De Toverdroom verzorgt de kinderopvang (BSO) van de leerlingen op De Wegwijzer.
In vakantieperioden zijn er speciale vakantieactiviteiten en worden er groepen samengevoegd en afwisselend op verschillende locaties opgevangen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven