Openbare Basisschool De Springplank

Grutterijstraat 22 5109 TG 's Gravenmoer

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Springplank
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Springplank
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Springplank
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Springplank
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Springplank

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wat we willen toevoegen is dat een school zo veel meer is dan die ene toets. Wat voor ons telt is dat leerlingen na de citotoets op de juiste plek terecht komen in het voorgezet onderwijs, zodat zij daar een succesvolle loopbaan kunnen hebben. Er zijn zo enorm veel vaardigheden die een citotoets niet meet, maar wel van essentieel belang zijn om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Wij kunnen ons vinden in de stelling: Als je van kwaliteit kwantiteit maakt door dit soort lijstjes op te stellen, is het geen kwaliteit meer.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onder tussenresultaten verstaan wij; observaties, gesprekken met de leerlingen en analyses van gemaakte leerstof en toetsen. Wij gebruiken toetsen om de leerlingen objectief te kunnen volgen in hun ontwikkeling. Deze resultaten worden met ouders regelmatig besproken. Daarnaast wordt er met de intern begeleider bijtijds gehandeld, wanneer de ontwikkeling van een leerling extra aandacht nodig heeft. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Uit rapportages van het VO blijkt dat de kinderen een betrouwbaar advies krijgen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2019-2020 is De Springplank beoordeeld door de inspectie met een "voldoende". De school werkt continue aan verbeteringen die zorgen voor nog beter onderwijs. 

Terug naar boven