Openbare Basisschool De Springplank

Grutterijstraat 22 5109 TG 's Gravenmoer

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Springplank
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Springplank
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Springplank
  • niet apart maar samen
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Springplank

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u een overzicht van onze school. De gegevens zijn afkomstig van het ministerie (DUO), de inspectie en van school. Indien nodig geven we een korte toelichting bij de vensters. Wij hopen dat de informatie u een helder beeld geeft van onze school. Graag verwijzen we u naar de foto's onderaan deze pagina. U kunt zich verder informeren via www.obsspringplank.nl. Op dit moment ziet u nog maar een deel van de informatie. Het overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet. Om de Springplank echt te leren kennen nodigen we u uit voor een bezoek. U kunt dan ervaren hoe er gewerkt wordt en ook meteen de sfeer proeven.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De komende jaren heeft het onderwijs met krimp te maken. Hierdoor zal het het aantal leerlingen langzaam gaan dalen.
Weergave

Leerlingen
52
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Terug naar boven