Openbare Basisschool De Springplank

Grutterijstraat 22 5109 TG 's Gravenmoer

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Springplank
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Springplank
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Springplank
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Springplank
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Springplank

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u een overzicht van onze school. De gegevens zijn afkomstig van het ministerie (DUO), de inspectie en van school. Indien nodig geven we een korte toelichting bij de vensters. Wij hopen dat de informatie u een helder beeld geeft van onze school. Graag verwijzen we u naar de foto's onderaan deze pagina. U kunt zich verder informeren via www.obsspringplank.nl. Op dit moment ziet u nog maar een deel van de informatie. Het overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet. Om de Springplank echt te leren kennen nodigen we u uit voor een bezoek. U kunt dan ervaren hoe er gewerkt wordt en ook meteen de sfeer proeven.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Duidelijk
  • Passie
  • Groei
  • Eigenheid
  • Doelgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
64
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven