Christelijke Basisschool De Bouwsteen

Vlasakker 3 3295 SH 's-Gravendeel

  • Op De Bouwsteen staat samenwerkend leren centraal. Leren van en met elkaar.
  • Op ons modern ingerichte leerplein, hebben leerlingen de mogelijkheid zelfstandig met opdrachten aan de slag te gaan.
  • In de groepen 6, 7 en 8 verwerken de leerlingen de kernvakken digitaal. In de groepen 1 - 5 zijn dagelijks chromebooks beschikbaar.
  • In alle groepen 3 - 8 staat een instructietafel. Leerlingen krijgen hier in een groepje extra aandacht en instructie van de leerkracht.
  • Alle leerlingen krijgen gestructureerd Engelse les.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij CBS De Bouwsteen 

We zijn een sfeervolle open christelijke school. Dat betekent, dat ieder kind welkom is binnen de grenzen van de identiteit. Met een hecht team bieden wij toekomstgericht onderwijs. Op onze school zitten nu ongeveer 385 leerlingen verdeeld over 15 groepen in een fantastisch gebouw, met nieuw meubilair waarin het prettig werken en leren is. Wij willen de kinderen bouwstenen aanreiken voor een gelukkig leven. Daarbij is een fijne schooltijd een eerste voorwaarde. Ons motto is niet voor niets: Plezier in leren doet leren. Dit zal misschien niet in alle gevallen lukken, maar we doen er wel alles aan om dit voor elkaar te krijgen. Op De Bouwsteen staat leren centraal. Om tot leren te kunnen komen, is het belangrijk dat kinderen zich prettig voelen, geborgenheid vinden en voelen dat zij ertoe doen. Op De Bouwsteen is aandacht voor verschillen tussen kinderen, worden talenten gestimuleerd en werken wij vanuit een positieve benadering. Wij zoeken hierbij naar verbindingen. De verbindingen tussen het kind en de wereld waarin zij leven. De verbinding tussen kinderen, ouders en leerkrachten. Wij zien de ontwikkeling van kinderen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De basis is het schoolklimaat waarin kinderen zich veilig, prettig en geborgen voelen. Wij geloven dat een goede samenwerking tussen school, ouders en leerling leidt tot een goede ontwikkeling van het kind, waarin ons motto plezier in leren doet leren optimaal tot zijn recht komt.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier in leren, doet leren
  • Peutergroep 2 - 4 jaar
  • Engels groep 1 - 8
  • Onderwijs op maat
  • Toekomstgericht onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
316
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven