Openbare Basisschool De Schelf

Vlasstraat 3 3295 TM 's-Gravendeel

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Schelf
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Schelf
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Schelf
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Schelf

In het kort

Toelichting van de school

Dagelijks bezoeken ruim 250 leerlingen met veel plezier onze school. Wij zijn er om samen met de ouders het kind kennis en vaardigheden bij te brengen en te begeleiden, zodat het zijn/haar eigen plaats in de samenleving kan vinden.  

Wij bieden:

• een sfeervolle openbare school waar iedereen van harte welkom is, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond onder ons motto "Niet apart, maar samen";

een betrokken en ervaren team;

• een school met een modern onderwijsaanbod met differentiatie op 3 niveau’s;

lessen Engels vanaf groep 1;

• een plaats waar kinderen een onbezorgde schooltijd beleven in een veilige omgeving;

• een school met jaarlijkse tradities zoals bijvoorbeeld ons Kerst- en bedankconcert.

Met de jongste kinderen werken we in gemengde groepen. Dat wil zeggen dat in elke groep kleuters van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. De kinderen blijven ongeveer 2 jaar in dezelfde groep. In die periode doorlopen zij verschillende “rollen”. Zij beginnen als “jongste” en aan het eind zijn zij “oudste” van de groep. Dit vinden wij erg belangrijk voor de sociale vorming.

Wij nodigen u van harte uit om het bovenstaande bij ons in de praktijk te komen bekijken.

Directie en personeel van Obs de Schelf

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid in de groep
  • Talentontwikkeling
  • Communicatie met ouders
  • Voldoende aandacht
  • Normen en waarden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Als gevolg van de sluiting van het asielzoekerscentrum in ’s-Gravendeel begin 2013 is het aantal meertalige leerlingen op onze school afgenomen. Daarnaast vertoont het aantal kinderen in de leeftijd van het basisonderwijs binnen onze gemeente een dalende trend.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
242
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven