IKC De Schelf

Vlasstraat 3 3295 TM 's-Gravendeel

 • Schoolfoto van IKC De Schelf
 • Schoolfoto van IKC De Schelf
 • Schoolfoto van IKC De Schelf
 • Schoolfoto van IKC De Schelf

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op IKC De Schelf

Wij heten u graag welkom op IKC De Schelf.

Wij zijn een Integraal Kindcentrum. Hier zijn alle kinderen welkom in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Kinderopvang en onderwijs zorgen er samen voor dat uw kind in een veilige omgeving opgroeit. En dat zij zich in een doorgaande lijn optimaal mogen ontwikkelen.

Wij bieden:

 • een sfeervolle IKC waar iedereen van harte welkom is, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond onder ons motto "Goed voor elkaar"
 • een betrokken en ervaren team;
 • een school met een modern onderwijsaanbod met differentiatie op 3 niveaus;
 • een plek waar kinderen hun talenten op een creatieve manier ontdekken;
 • een plaats waarin er veel aandacht besteed wordt aan de sociaal- emotionele ontwikkeling middels de methode 'Rots en Water";

Wij nodigen u dan ook van harte uit om ons IKC te bezoeken!

Team IKC De Schelf

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Veiligheid in de groep
 • Talentontwikkeling
 • Communicatie met ouders
 • Voldoende aandacht
 • Normen en waarden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Als gevolg van de sluiting van het asielzoekerscentrum in ’s-Gravendeel begin 2013 is het aantal meertalige leerlingen op onze school afgenomen. Daarnaast vertoont het aantal kinderen in de leeftijd van het basisonderwijs binnen onze gemeente een dalende trend.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
278
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven