Christelijke Basisschool Alpha

Heermawei 5 9256 HR Ryptsjerk

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Alpha
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Alpha
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Alpha
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Alpha
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Alpha

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van CBS De Alpha

Met behulp van dit schoolvenster krijgt u, aan de hand van gegevens en resultaten, een eerste indruk van hoe wij als school functioneren.Resultaten zijn belangrijk, maar wij bieden meer! Onze enthousiaste en betrokken leerkrachten creëren vanuit hun christelijke overtuiging een leeromgeving waar iedereen zich thuis voelt,waar aandacht is voor elkaar en ruimte voor de ander en jezelf. Wij zijn ervan overtuigd dat dit voorwaarden zijn om op te groeien tot een zelfstandig persoon die vol vertrouwen de toekomst tegemoet treedt!Kijkt u voor meer informatie over onze school op de website.

Als u meer wilt weten kunt u ook contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
60
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven