Daltonschool Willibrordus

Nieuwe Weg 11 7261 NL Ruurlo

  • Kinderen leren al vroeg plannen en ook te reflecteren op hun werk en planning en zijn trots.
  • Wij hebben een kleine moestuin op school, waar o.a. kinderen uit het tuinteam in mogen werken.
  • Wij werken met de kanjertraining in alle groepen. Een preventieve methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.
  • Kinderen mogen kiezen waar ze werken en leren hier verantwoordelijk mee om te gaan.
  • Samen werken en spelen staat bij ons hoog in het vandaal.

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In de samenwerking afstemming met ouders is het voor ons belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn over zaken als communicatie, de sfeer op school, het onderwijsproces en het plezier waarmee hun kind naar school gaat. Iedere twee jaar vragen wij de ouders om de vragenlijst voor ons in te vullen. Met de uitkomsten van de vragenlijst kunnen wij aan het werk om zaken te verbeteren.
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven