Daltonschool Willibrordus

Nieuwe Weg 11 7261 NL Ruurlo

  • Spelen in de zandbak
  • Werken met de weektaak leren de kinderen stap voor stap
  • Werkplekken voor de kinderen
  • Ingang Daltonschool Willibrordus

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier in leren
  • Eigenaarschap
  • Daltononderwijs
  • Eigentijds en boeiend
  • Doelgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal van Daltonschool Willibrordus maakt een gestage groei door. De komende jaren verwachten wij door te groeien tot zo'n 175 leerlingen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
144
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De schooltijden zijn in 2020-2021 en 2021-2022 tijdelijk aangepast om de overstap naar een 'Vijf gelijke dagen' mogelijk te maken. Welke vorm het rooster uiteindelijk gaat krijgen is de komende jaren onderwerp van gesprek met ouders en team. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven