Openbare Basisschool De Driesprong

Batsdijk 23 7261 SN Ruurlo

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Driesprong
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Driesprong
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Driesprong
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Driesprong
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Driesprong

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Wat vindt u van ons onderwijs? We horen graag uw mening over het onderwijs op onze school! Om de vier jaar krijgen ouders de mogelijkheid om een vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over verschillende thema's die spelen binnen het onderwijs op onze school. Op hetzelfde moment vragen we ook de mening van onze leerlingen, onze medewerkers en de schoolleiding. Zo krijgen we vanuit verschillende invalshoeken terug hoe er tegen onze school en ons onderwijs aangekeken wordt. Deze informatie helpt ons om terug te blikken op de ontwikkeling van het onderwijs op onze school en ook bij het zetten van volgende stappen. We horen graag ook uw mening over het onderwijs op onze school! Kunnen we ook op uw feedback rekenen?

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Wij werken samen met Qfeedback
Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven