Openbare basisschool Kerst Zwart

Schoolstraat 11 7261 GH Ruurlo

Schoolfoto van Openbare basisschool Kerst Zwart

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Betrokkenheid
  • Respect
  • Veiligheid
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
211
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Bewegingsonderwijs

De groepen 1 en 2 gymmen minimaal twee keer per week in hun eigen gymlokaal. Eén keer per week met onze vakleerkracht Robin Usmany en één keer met de eigen leerkracht.
De groepen 5 t/m 8 hebben twee keer per week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht in de naast de school gelegen sporthal.

Schoolzwemmen: Groepen 3 t/m 8 in de zomermaanden.

Onze BeweegWijs leerkracht Robin Usmany organiseert twee keer per week activiteiten op het plein in de pauze. Kinderen uit groep 7 assisteren hierbij als juniorcoach.
Daarnaast worden er iedere maandag door de Pleinclub na schooltijd buitenschoolse activiteiten aangeboden onder leiding van de docent van BeweegWijs. Opgeven hiervoor kan bij de BeweegWijsdocent of bij de leerkracht. De kosten hiervoor bedragen 6 euro per maand.

Voor specifieke dagen en tijden: zie schoolkalender op de website www.kerstzwartschool.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven