cbs Sjaloom

Sportweg 52A 8313 AR Rutten

Schoolfoto van cbs Sjaloom

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We scoren de afgelopen vijf jaar rond het gemiddelde van Cito en hebben we een voldoende beoordeling van de inspectie gekregen. Dat houdt in, dat de inspectie geen tekortkomingen in ons onderwijs heeft geconstateerd en ons hun vertrouwen schenkt . Als u interesse heeft met betrekking tot deze gegevens, dan verwijzen wij u naar onze website www.desjaloom.nl, waar op de homepage een link is geplaatst waarmee u de inspectierapporten direct kunt benaderen en lezen.

Wij wijzen u erop dat kleine groepen uitkomsten relatief maken: een enkele leerling kan al grote invloed hebben op de definitieve eindscore.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Doordat we relatief kleine groepen hebben, zijn de getoonde percentages relatief: in een groep van zeven leerlingen is 1 leerling al goed voor veertien een zevende procent waardoor het lijkt dat er maar weinig leerlingen naar een bepaald schooltype zijn verwezen, terwijl dat in feite dus maar een enkele leerling betreft.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven