cbs Sjaloom

Sportweg 52A 8313 AR Rutten

Schoolfoto van cbs Sjaloom

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • veiligheid
  • autonomie
  • ontwikkeling
  • betrokkenheid
  • geloof in jezelf

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Door vergrijzing van het dorp is het leerling aantal de laatste jaren langzaam teruggelopen van ongeveer 75 leerlingen naar 70 in schooljaar 2012-2013. Schooljaar 2013 - 2014 waren er 60 leerlingen op 1 oktober. Er stromen na 1oktober een aantal kleuters in, zodat er op 1 januari 2014 21 kleuters in groep 1 - 2 zitten. Schooljaar 2014 - 2015 telde de school op 1 oktober 62 leerlingen en zullen er in juli 5 leerlingen uitstromen naar het Voortgezet onderwijs en stromen er opnieuw meer kinderen in dan er de school verlaten.  Als deze trend doorzet , verwachten we een geringe groei de komende jaren, omdat tussen 2014 en 2016 heel kleine groepen schoolverlaters de school verlaten.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
57
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven