OBS de Wezeboom

Schoolstraat 28 7961 NJ Ruinerwold

  • Schoolfoto van OBS de Wezeboom
  • Schoolfoto van OBS de Wezeboom
  • Schoolfoto van OBS de Wezeboom
  • Schoolfoto van OBS de Wezeboom
  • Schoolfoto van OBS de Wezeboom

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer het personeel verlof aanvraagt, bekijken we eerst of er intern iemand is die het verlof wil invullen. Duo's of leerkrachten van de eigen school geven de meeste rust bij vervanging.

Mocht het intern niet lukken gaat er een vervangingsaanvraag uit en ontvangen we de vervanger op school. Een van de aanwezige vaste leerkrachten geeft de vervanger een korte uitleg en maakt de vervanger wegwijs in de school en groep.

Mocht er ook geen vervanger beschikbaar zijn zullen we eerst kijken of er naast de groepsleerkrachten ook ambulante mensen rondlopen die de groep kunnen opvangen. Lukt dit niet dan zullen we de groep opsplitsen of in het uiterste geval naar huis sturen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onderwijs van De Wezeboom in de praktijk

Elk kind moet zich thuis kunnen voelen op onze school en vertrouwen hebben in de leerkrachten. We vinden het heel belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan. Immers, daardoor kunnen de kinderen zich ten volle ontwikkelen. Van groot belang voor een gezonde, brede ontwikkeling van de kinderen is het bevorderen van hun verantwoordelijkheidsgevoel. Daarom is in onze schoolorganisatie dagelijks tijd ingeruimd voor zelfstandig werken. Het kenmerkende hiervan is dat de kinderen werken zonder voortdurende hulp van de leerkracht. De kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen werk. Ze moeten leren plannen en keuzes te maken.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het ondersteuningsplan van onze school kunt u lezen welke doelgroepen we ondersteuning kunnen bieden.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De afgelopen jaren hebben we gebruik kunnen maken van NPO gelden.

De vraag nu is hoe we dit in de toekomst kunnen wegzetten. De prioriteit is eerst de groepen formeren en dan kijken wat we verder kunnen inzetten.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school werkt samen met het KindCentrum Ruinerwold.

Terug naar boven