RK Basisschool St Martinus

Sint Martinusstraat 3 4715 AG Rucphen

Schoolfoto van RK Basisschool St Martinus

In het kort

Toelichting van de school

De Martinusschool: MEER DAN LEREN!

Aandacht voor:

  • optimale resultaten
  • sociale vaardigheden
  • samen vieren
  • ouderbetrokkenheid
  • moderne voorzieningen

Kijkt u ook op onze website: klik hier

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • veiligheid en respect
  • optimale resultaten
  • sociale vaardigheden
  • samen vieren
  • ouderbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
276
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Martinusschool werkt voor de vóór- en naschoolse opvang samen met Kober. Bij voldoende aanmeldingen wordt dit ingevuld op onze eigen locatie. Wanneer er slechts een enkele leerling aangemeld wordt, regelt Kober het vervoer, en wordt de opvang verzorgd bij een collega-school in Sprundel. De tussenschoolse opvang gebeurt op onze school via Kober.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

Jaarlijks vindt er een Risico- inventarisatie en - evaluatie plaats. De rapportage en voortgang worden besproken met de medezeggenschapsraad. 

Terug naar boven