RK Basisschool St Martinus

Sint Martinusstraat 3 4715 AG Rucphen

 • zelfstandig werken op het leerplein
 • één van de kleutergroepen
 • Het grote leerplein
 • Het kleine leerplein
 • Het kleine leerplein

In het kort

Toelichting van de school

De Martinusschool: MEER DAN LEREN!

Aandacht voor:

 • optimale resultaten
 • sociale vaardigheden
 • samen vieren
 • ouderbetrokkenheid
 • moderne voorzieningen

Kijkt u ook op onze website: klik hier

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • veiligheid en respect
 • optimale resultaten
 • sociale vaardigheden
 • samen leren
 • ouderbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zijn de laatste jaren wat gekrompen. Dat werd veroorzaakt doordat er in de hogere leerjaren veel leerlingen zitten, terwijl het aantal kleuters af was genomen. Ondertussen zien we dat het aantal ouders dat voor de Martinus kiest weer toeneemt en zijn we uit de dip.
 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
245
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Martinusschool werkt voor de vóór- en naschoolse opvang samen met opvangorganisatie Kober.
Kober heeft in het schoolgebouw een eigen BSO locatie. ingevuld op onze eigen locatie. Wanneer er slechts een enkele leerlingen aangemeld worden (bijvoorbeeld in vakantieperiodes), dan regelt Kober het vervoer en wordt de opvang verzorgd bij een collega-school in de buurt.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Jaarlijks vindt er een Risico- inventarisatie en - evaluatie plaats. De rapportage en voortgang worden besproken met de medezeggenschapsraad. 

Terug naar boven