Basisschool De Rank

Jan van Goyenstraat 4 3181 HE Rozenburg (Zuid-Holland)

Schoolfoto van Basisschool De Rank

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het venster van PCBS De Rank.

De Rank is een moderne, open, christelijke school.

Dat wil zeggen dat iedereen welkom is die de uitgangspunten van de school respecteert.

Als team dragen wij de openheid en het respect voor elkaar uit. Dat verwachten we ook van ouders. Zo zijn we een voorbeeld voor de kinderen.  Wij vinden het belangrijk om een goed wederzijds contact te hebben met ouders.

Onze visie uitspraak is: “Een school met een hart voor kinderen”

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van PCBS De Rank.

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school.  Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
177
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven