SWS It Werflân

Master Kuiperswei 1 9221 TD Rottevalle

Schoolfoto van SWS It Werflân

In het kort

Toelichting van de school

Beste lezer, 

Welkom op de site van schoolvenster van SWS It Werflân. 

Dit schoolvenster biedt inzicht in de algemene gegevens en de resultaten van SWS It Werflân.

Sinds 2016 is SWS It Werflân een samenwerkingsschool. De openbare basisschool Yn 'e Mande en de PC school De Finne

zijn samen verder gegaan in een gloednieuw gebouw. Niet alleen de SWS is gehuisvest is dit gebouw, maar ook kinderopvang VANDAAG en peuteropvang OINK! vangen kinderen op in de leeftijd van 0-12 jaar. 

Tevens is het dorpshuis onderdeel van het MFC. Met hen, maar ook met VANDAAG en OINK! wordt nauw samengewerkt. 

VANDAAG, OINK! en SWS It Werflân zijn de samenwerking aan het intensiveren met het oog op de toekomst. De vorming van een IKC.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • - wil een moderne school zijn
  • - respectvol omgaan met elkaar
  • - rust, regelmaat, respect
  • - talentontwikkleing
  • - samenwerking

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
137
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven