Van Brienenoordschool

Percevalweg 4 3077 NK Rotterdam

  • Schoolfoto van Van Brienenoordschool
  • Schoolfoto van Van Brienenoordschool
  • De nieuwste software helpt bij de taal- en rekenontwikkeling van onze kleuters.
  • Ouders zijn actief betrokken bij ons onderwijs. Bijvoorbeeld als leesouder.
  • Tijdens creatieve ochtenden kunnen de kinderen kiezen tussen verschillende creatieve activiteiten, zoals dans.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Zie Schoolgids op de website van de school: www.vanbrienenoordschool.nl/Onze-school/Schooldocumenten

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wegens foutieve koppeling van de leerlinggegevens met BRON worden de gegevens van schooljaar 2014-2015 niet getoond. Zie ook de eindtoetsgegevens van schooljaar 2014-2015.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven