Van Brienenoordschool

Percevalweg 4 3077 NK Rotterdam

  • Schoolfoto van Van Brienenoordschool
  • Ouders zijn actief betrokken bij ons onderwijs. Bijvoorbeeld als leesouder.
  • Schoolfoto van Van Brienenoordschool
  • Schoolfoto van Van Brienenoordschool
  • Schoolfoto van Van Brienenoordschool

In het kort

Toelichting van de school

De Van Brienenoordschool is een samenwerkingsschool voor zowel openbaar basisonderwijs als protestants-christelijk basisonderwijs. Binnen dit kader wil de school een plaats zijn waar kinderen met plezier respectvol met elkaar leren omgaan en vertrouwd raken met de maatschappij waarin wij leven. Wij werken aan een prettige sfeer in de groepen en doen er alles aan de mogelijkheden van ieder kind zo veel mogelijk te benutten.

 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • doelgericht leren
  • Coöperatief leren
  • Leren met projecten
  • gedifferentieerd aanbod
  • plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Van Brienenoordschool is een school in oud-Ijsselmonde, Rotterdam. Onze leerlingen komen zowel uit oud-Ijsselmonde, Beverwaard, Groot Ijsselmode als omliggende wijken. Wij hebben eem diverse, multi-culturele populatie die een mooie afspiegeling is van de wijk. Hierdoor zijn wij als school niet alleen een mini-maatschappij, maar ook een echte wereld in het klein. Wij vinden dit echt een kracht en meerwaarde van onze school.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
383
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven