Van Brienenoordschool

Percevalweg 4 3077 NK Rotterdam

  • Schoolfoto van Van Brienenoordschool
  • Schoolfoto van Van Brienenoordschool
  • De nieuwste software helpt bij de taal- en rekenontwikkeling van onze kleuters.
  • Ouders zijn actief betrokken bij ons onderwijs. Bijvoorbeeld als leesouder.
  • Tijdens creatieve ochtenden kunnen de kinderen kiezen tussen verschillende creatieve activiteiten, zoals dans.

In het kort

Toelichting van de school

De Van Brienenoordschool is een samenwerkingsschool voor zowel protestants-christelijk als openbaar basisonderwijs. Binnen dit kader wil de school een plaats zijn waar kinderen met plezier respectvol met elkaar leren omgaan en vertrouwd raken met de maatschappij waarin wij leven. Wij werken aan een prettige sfeer in de groepen en doen er alles aan de individuele mogelijkheden van ieder kind zo veel mogelijk te benutten.

De Van Brienenoordschool heeft een eigen bestuur, samengesteld uit betrokken ouders die zijn geselecteerd op basis van hun achtergrond en expertise. Daarmee kunnen wij zélf de koers van onze school bepalen, zijn de lijnen kort en hoeft er geen geld te worden besteed aan bestuurslagen in plaats van aan onderwijs – onze bestuurders zijn vrijwilligers. Deze zelfstandigheid betekent ook dat ouders de kans hebben om toe te treden tot het bestuur en zo mee te helpen de koers van onze school te bepalen.De aanwezigheid van onderwijskundige en bestuurlijke expertise wordt geborgd door een ervaren managementteam en lid te zijn van relevante onderwijsexpertise-instituten. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Cooperatief leren
  • Leren in projecten
  • Op een passende manier leren
  • Werken aan leerdoelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Van Brienenoordschool is een basisschool met geschiedenis. In 1990 zijn de christelijke basisschool “Wilhelmina” en de openbare basisschool “De Bever” samengesmolten tot één school. Zo is de Van Brienenoordschool gestart met 100 leerlingen als samenwerkingsschool voor zowel protestants-christelijk als openbaar basisonderwijs. Sindsdien is dat aantal heel hard gegroeid, deels door nieuwbouw in de wijk, deels door veel kinderen die uit andere wijken naar onze school komen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
392
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven