KDBS Het Tangram

Marcel Duchampplein 801 3059 RD Rotterdam

Schoolfoto van KDBS Het Tangram

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het is voor Het Tangram belangrijk om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen. De school streeft er daarom altijd naar de vervanging zo goed mogelijk in te vullen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In Nesselande is gekozen om organisaties waar ouders en kinderen mee te maken hebben, zoals kinderopvang, scholen, sport en buurtwerk te clusteren in twee gebouwen, de zogenaamde ‘kindclusters’. Het Tangram is in beide kindclusters gevestigd. Vanaf februari 2010 beschikt Het Tangram over een prachtig schoolgebouw aan het Marcel Duchampplein 801 (kindcluster 2; KC2). Het Tangram maakt hier gebruik van 26 leslokalen, een gymzaal, een kleuterspeelzaal, personeelsruimte, IB-werkruimte, directiekamer en een spreekkamer.
In het gebouw van Kind & Onderwijs aan de Robert van ’t Hoffstraat (kindcluster 1; KC1) gebruikt Het Tangram momenteel 5 klaslokalen. 
Tevens heeft Het Tangram aan het Marcel Duchampplein 5 en 6 een locatie met vier lokalen (kindcluster 3; KC3) en aan de Kosboulevard 5 een noodlocatie met vijf lokalen (kindcluster 4: KC4).

Er zijn zeven kleutergroepen, vier groepen 3, vier groepen 4, vier groepen 5, vijf groepen 6, vijf groepen 7 en vijf groepen 8. 
Op 4-jarige leeftijd wordt een leerling geplaatst in groep 1-2. Afhankelijk van de leeftijd, cognitieve ontwikkeling en de sociaal -emotionele ontwikkeling stroomt de leerling door binnen deze kleutergroep, waarna de overstap naar groep 3 plaats vindt. Vanaf groep 3 werken we met homogene groepen. In de groepen is ruimte voor de leerling om zich op zijn eigen niveau te ontwikkelen en diverse leerprocessen op te starten.

De gymlessen voor alle groepen worden grotendeels verzorgd door onze eigen ervaren vakdocenten. De lessen vinden plaats in gecertificeerde, moderne sportaccommodaties. De leerlingen leren op een verantwoorde manier deelnemen aan de omringende bewegingscultuur; de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen ervaren en uitvoeren; samen met anderen op een respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten deelnemen; de eigen bewegingsmogelijkheden inschatten en daarmee bij activiteiten rekening houden.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het Tangram neemt zijn verantwoordelijkheid als het passend onderwijs betreft. Voor alle aanmeldingen wordt per individu bekeken of wij in staat zijn de juiste zorg aan de leerling te kunnen bieden, dit met inachtneming van de beperkingen die wij ervaren in groepsgrootte, zorgzwaarte/ondersteuningsbehoefte per groep, deskundigheid van leerkrachten en mogelijkheden om deskundigheid van externen in te kunnen zetten bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Het Tangram heeft niet veel extra middelen tot haar beschikking zowel materieel als personeel om tegemoet te komen aan zeer specifieke onderwijsbehoeften van kinderen. Gezien de huidige beschikbare formatie moeten alle leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften binnen de groep worden gerealiseerd. We zijn in staat te werken met drie niveaugroepen qua instructie met een beperkt aantal individuele uitschieters naar boven en naar beneden.

Uiteraard vinden wij het belangrijk om na te komen wat wij beloven er vanuit gaande dat alle kinderen recht hebben op de best mogelijke begeleidingsvorm. We staan open voor uitdagingen, zolang ze het kind, de groep en de leerkracht recht doen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven