School voor Speciaal Basisonderwijs St Lucas

Korfmakersstraat 68 3026 XJ Rotterdam

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs St Lucas

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,8

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Iedere twee jaar neemt de school de Kwaliteitsvragenlijst af onder ouders, personeel, leerlingen en directie. De resultaten uit het onderzoek worden besproken met het team en in de MR en met de vervolgens vastgestelde actiepunten wordt aan de slag gegaan en verwerkt in het jaarplan van de school.
Tevredenheid
7,9

Terug naar boven