School voor Speciaal Basisonderwijs St Lucas

Korfmakersstraat 68 3026 XJ Rotterdam

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs St Lucas

Het team

Toelichting van de school

Alle leerkrachten die bij ons op school werken hebben een aanvullende opleiding gedaan (of zijn hier mee bezig) en zijn dan ook in het bezit van een Master SEN of EN diploma met specialisatie gedrag.

Ook de IB-ers zijn geschoold, ze zijn in het bezit van een Masterdiploma Interne begeleiding.
Eén van de IB-ers is ook ortho-pedagoog.

De directie van de school staat ingeschreven in het schoolleidersregister.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Naast het team van directie en leerkrachten zijn aan de school een aantal vakspecialisten verbonden. Zo kunnen de kinderen op school terecht bij het maatschappelijk werk, de leesbegeleider van PPO Rotterdam, de kinderoefentherapeut, de speltherapeut en de logopedist

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Er wordt specifieke ondersteuning geboden aan alle leerlingen die onze schoolbezoeken.
Bij iedere leerling is in zijn/haar ontwikkelingsperspectief de geboden zorg beschreven.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven