Augustinus school

Josephstraat 12 -14 3014 TP Rotterdam

Schoolfoto van Augustinus school

Het team

Toelichting van de school

De school heeft een directie, bestaande uit een voltijds en deeltijdsdirecteur. In praktijk heeft de directie dan ook 1.4 fte om de taken ten uitvoer te brengen. Het onderwijsondersteunend personeel bestaat uit een deeltijd administratice en drie interne begeleiders die ook een dag onderwijs in de groep verzorgen. Met de directie vormen zij de staf van de school. Daarnaast heeft de school nog een voorschoolassistent, een onderwijsassistent, een ouderconsulent en een concierge.

Het onderwijzend personeel bestaat uit vrouwelijke leraren. 

De school heeft voornamelijk een ervaren personeelsbestand. Daar er weinig tot geen mutaties plaatsvinden is de gemiddelde leeftijd hoger dan het landelijk gemidelde.

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij proberen een vervanger te krijgen, maar de tekorten in het onderwijs zorgen ervoor dat het personeel met niet-lesgevende taken (directie en intern begeleiders) de groep vervangen. Indien dit niet lukt worden de leerlingen met zelfstandige lespaketten (o.a. de weektaak) over de andere groepen verdeeld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Augustinusschool is een Lekker Fit school.

De bewegingslessen voor de groepen 1 en 2 : Lekker Fit voor kleuters worden door de groepsleraren en 1 keer per week door de Lekker Fit docent gegeven.

De bewegingslessen voor groep 3 t/m 8 worden 3 x keer per week gegeven door de Lekker Fit docenten.

De muzieklessen worden verzorgd door een vakdocent van de SKVR:

De zanglessen voor groep 1 t/m 4 en 7 t/m 8 door een zangdocent.

De instrumentenlessen voor groep 5 en 6 door twee vakdocenten.

De cultuurlessen uit het cultuurproject "Stel je voor" van Maastheater en Villa Zebra worden door 2 vakdocenten gegeven. In een cyclus van vier lessen verzorgt de groepsleraar zelf een les.

Komend schooljaar worden er Wetenschap & Technieklessen gegeven door Schoolcampus uit Amsterdam

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben worden in eerste instantie intern begeleid door r.t., leraren, onderwijsassistenten en interne begeleiders.

Extern worden zij begeleid door medewerkers van Passend Onderwijs, z.z.p.'ers, Indigo, Avant Senare, Maatschappelijk werk van Dock

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven