Mariaschool Taandersplein

Taandersplein 3 3027 CN Rotterdam

  • Op de voor en achterpleinen is er voldoende ruimte om te spelen en te leren.
  • De basis is op orde! Goed onderwijs start met een helder curriculum.
  • Thematisch onderwijs waarin alle ontwikkelingslijnen in de zone van naaste ontwikkeling worden aangeboden.
  • Wetenschap en techniek. Onderzoekend en ontdekkend leren.
  • Geïntegreerd in het thematisch werken

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Vensters van de Mariaschool. Kijkt u gerust rustig rond. Heeft u vragen? Mail of bel de school. Wij proberen zo volledig mogelijk te zijn in de informatie. Echter heeft ieder cijfer zijn eigen verhaal.Wij beantwoorden u vragen graag.

Wilt u meer weten over de school? Kijk op www.maria-school.nl

Team en directie van de Mariaschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betekenisvol onderwijs
  • sterk pedagogisch klimaat
  • goede kwaliteit van onderwijs
  • talentontwikkeling
  • goede sfeer

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Mariaschool staat in de wijk Spangen bovendijks gelegen tussen twee wegen te weten de Mathenesserweg en Mathenesserdijk. De instroom is al een aantal jaar stabiel. De tussentijdse uitstroom door vertrek naar randgemeenten neemt af. De Mariaschool ontvangt kinderen vanaf de leeftijd van 2 jaar door samenwerking met De Rotterdamse Peuterschool die in het pand gevestigd is. Daarnaast is er samenwerking met Kiddoozz kinderopvang en buitenschoolse opvang welke direct naast en in de school gehuisvest is. Andere opvanglocaties vangen ook de kinderen van de Mariaschool op. Wij vinden het belangrijk dat ouders vol overtuiging kiezen voor de Mariaschool. Wij leiden dan ook graag rond en stimuleren u en uw kind een dag mee te draaien om een goed beeld van ons onderwijs te kunnen vormen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
150
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven