Mariasch v Kath BSO

Taandersplein 3 3027 CN Rotterdam

  • Schoolfoto van Mariasch v Kath BSO
  • Schoolfoto van Mariasch v Kath BSO
  • Schoolfoto van Mariasch v Kath BSO
  • Schoolfoto van Mariasch v Kath BSO
  • Geïntegreerd in het thematisch werken

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Van de 22 leerlingen van leerjaar 8 waren er 10 Koers VO kinderen. Van deze 10 kinderen waren er 4 met een IQ onder de 80 en 6 leerlingen halen de einddoelen leerjaar 6 niet. Deze leerlingen hebben allemaal een OPP en een specifiek aanbod gekregen.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De Mariaschool werkt met een groeiportfolio. Wij nemen tenminste 2x per jaar en indien nodig vaker de IEP toetsen af om de groei van leerlingen te optimaliseren. Deze resultaten zijn meteen onze tussenopbrengsten. Wij kennen daarbij vier categorieen: De leerling scoort onder de norm en heeft onvoldoende groei doorgemaakt. De leerling scoort boven de norm en heeft onvoldoende groei doorgemaakt. De leerling scoort onder de norm en heeft bovengemiddelde groei doorgemaakt en de leerling scoort boven de norm en is bovengemiddeld gegroeid.. De tussentijdse resultaten richten zich op het behalen van de referentieniveaus 1F en 1S aan het einde van de basisschool. Zie hiervoor de gestelde schoolnormen. De tussenresultaten worden gebruikt om de vorderingen van de leerlingen stelselmatig te volgen en het onderwijs te evalueren en bij te stellen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De doorstroom naar het SO en SBO is laag. Wij vinden dat alle leerlingen mogen groeien en wij faciliteren maximale groei voor iedere leerling. Wij zijn momenteel samen met het Design en Experience college bezig om te kijken of wij kunnen groeien naar een unit 5 om het moment van advisering uit te kunnen stellen. Wij merken dat onze leerlingen meer tijd nodig hebben om nog beter te kunnen groeien. Wij zetten daar eerst heel goed onderwijs voor in, wijk samenwerking, huiswerkbegeleiding, zomerscholen en nu dan het onderzoek naar het opstarten van een unit 5. Wij houden u via de nieuwsbrief op de hoogte van deze ontwikkelingen en de MR is nauw betrokken bij het proces. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Onderwijsinspectie heeft recent voor het bestuurlijk onderzoek een verificatieonderzoek gedaan op de Mariaschool. Daarop scoort de school op alle onderdelen een goed. Zie hiervoor het bestuursverslag pagina 22.

Terug naar boven