Emmausschool

Tidemanstraat 59 3022 SE Rotterdam

Schoolfoto van Emmausschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

MEER LERAREN VOOR EEN GROEP; VOOR EXTRA ZORG EN KWALITEIT

De Emmausschool kent, in het kader van passend onderwijs -het op het juiste niveau begeleiden van de kinderen-, meerdere leerkrachten per bouw. Er staan groepsleerkrachten voor iedere groep en daarnaast staan bevoegde leerkrachten die zich richten op de extra ondersteuning bij verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen. Deze leerkrachten begeleiden kleine groepjes leerlingen en geven zoveel mogelijk onderwijs op maat. Net op een andere manier dan in de groep. Passend bij de behoeften van kinderen. Zowel gericht op de zorg als op de talenten van kinderen. Het kan gaan om sociale, cognitieve of motorische ontwikkeling. Zij gaan op zoek naar een uitdagende wijze van aanbieden en verwerken. Hiermee zorgen we ervoor dat Emmaus onderwijs met meerdere leerkrachten nog beter van kwaliteit wordt. Wij noemen deze leerkrachten het kwaliteitsteam. De leerkrachten die aan een groep verbonden zijn, verdelen zelf de verschillende taken en verantwoordelijkheden m.b.t. die betreffende groep. Hierbij valt te denken aan:

  • het begeleiden, lesgeven aan de hele groep samen met de groepsleerkracht
  • het planmatig begeleiden van groepjes en/of individuele leerlingen (in en buiten de groep)
  • het invalwerk tijdens ziekte en verlof.

Op deze wijze kunnen wij kinderen zoveel mogelijk aandacht en begeleiding geven.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1/2 wordt thematisch gewerkt. De verschillende activiteiten vinden plaats tijdens de werkles of in kleine kringen. 

Tijdens de werkles mogen de kinderen spelen in hoeken of maken zij een taak.

"Spelen is leren en leren is spelen". De kinderen spelen elke dag buiten en/ of hebben kleutergym.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op onze school zijn realiseren wij zorg binnen de groep en in beperkte mate buiten de groep. Wij werken met  het Directe Instructie Model en zijn in staat om 3 niveaugroepen qua instructie te begeleiden. Naast deze basiszorg kunnen wij leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een aangepast onderwijsprogramma bieden. Ook voorzien wij in een afgestemd aanbod voor kinderen met een meer dan gemiddelde intelligentie.

De Emmausschool is  één van de Rotterdamse opvangpunten voor nieuwkomers rechtstreeks uit het buitenland (Leerplichtige Anderstalige Nieuwkomers). Wij hebben hiervoor 3 schakelgroepen ingericht waar de leerlingen de Nederlandse taal aangeboden krijgen. Binnen, tijdens of na 2 jaar stromen deze leerlingen Nederlands sprekend weer in bij de reguliere klassen bij ons op school of in de buurt van hun woonomgeving.

Ook kunnen wij leerlingen met een lichamelijke beperking de mogelijkheid bieden om onderwijs bij ons te volgen. Hiervoor hebben wij verschillende faciliteiten, zoals een lift, een invalidentoilet en een entree waar men met rolstoel naar binnen kan.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Emmausschool biedt kinderen een vliegende start in één integrale voorziening waar zij vanaf hun tweede jaar welkom zijn. In samenwerking met ouders en collega’s van de voor- en vroegschool komen we tot resultaatafspraken. Wij betrekken alle partijen bij de doorgaande leerlijn in eenzelfde pedagogisch klimaat t/m groep 8.

Terug naar boven