Emmausschool

Tidemanstraat 59 3022 SE Rotterdam

Schoolfoto van Emmausschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij de Emmausschool, een bijzondere school die openstaat voor iedereen. De katholieke Emmausschool wil als multiculturele school haar leerlingen een bijzondere tijd meegeven. Immers de jaren die je op een basisschool doorbrengt, blijven je een leven lang bij.

De missie van de Emmausschool is "Samen op weg in de wereldstad Rotterdam" om: "Steeds beter te weten wie je bent, wat je kan en wat je wilt".

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen op weg
  • Schakelklassen
  • Leren Zichtbaar Maken
  • KiVa
  • Brede vorming

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
622
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

SCHOOLTIJDEN BASISSCHOOL EMMAUS

Lestijden groepen 1 tot en met 8 en schakelklassen: Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 08.45 uur – 15.15 uur & Woensdag 08.45 uur – 12.30 uur

CONTINUROOSTER:

We kunnen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag een continurooster bieden (hierdoor ruim 5 uur leertijduitbreiding per week).

De dagindeling ziet er voor de groepen als volgt uit:

Dagindeling voor de groepen 08.45 uur - 15.15 uur lessen van de groepsleerkracht afgewisseld met:

– in de ochtend 15 minuten pauze met buiten spelen volgens rooster.

– vrijwel dagelijks minimaal 3 kwartier of 1,5 uur les van de vakdocent op gebied van kunst, sport, techniek, dans, koken, media, mindfulness en beweging

– in de middagpauze 30 minuten eten in de klas met de groepsleerkracht

Groepen 1 en 2 hebben in de middag een eigen speelrooster.

REGELS VOOR AANVANG EN EINDE SCHOOLTIJD

Start van de schooldag:Om 08.35 uur (10 minuten voor de begintijden van de lessen) gaan de schooldeuren open.

De kinderen van alle groepen mogen zelfstandig, eventueel met ouders, naar binnen.

Om 8.45 uur sluiten in verband met de veiligheid alle deuren. Zorg ervoor dat uw kind op tijd op school is. Wanneer uw kind niet op tijd kan zijn, verwachten wij een bericht. Uiteraard ook bij verzuim.

Aan het einde van de schooldag: Om 15.10 uur / 12.25 uur gaat de schooldeur open.

De ouders / verzorgers van de peutergroepen, de groepen 1 & 2 halen de kinderen bij de klas of bij binnenplein op. De kinderen van de groepen 4 t/m 8 en schakelklassen worden door de leraren begeleid naar de voordeur van de school aan het Tidemanplein/ Buitenhofstraat/ Post West. Ouders / verzorgers die de kinderen komen ophalen, kunnen daar wachten.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

De collega’s van de Emmausschool voelen zich verantwoordelijk voor de sociale veiligheid op school. Wij willen bovendien dat onze leerlingen het geleerde toepassen buiten de school: op straat, thuis, in clubverband, in het verkeer.

Met gecertificeerde programma’s en opgeleide coördinatoren en leerkrachten werken wij preventief aan pesten door positieve groepsvorming en sociaal-emtionele monitoring. Als pesten of andere groepsproblemen zich toch voordoen, is er een curatieve aanpak met een duidelijk stappenplan om de situatie op te lossen (in groepsgesprekken, met een  steungroepaanpak en/of herstelaanpak)

Terug naar boven