Emmausschool

Tidemanstraat 59 3022 SE Rotterdam

Schoolfoto van Emmausschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij de Emmausschool, een bijzondere school die openstaat voor iedereen. De katholieke Emmausschool wil als multiculturele school haar leerlingen een bijzondere tijd meegeven. Immers de jaren die je op een basisschool doorbrengt, blijven je een leven lang bij.

De missie van de Emmausschool is "Samen op weg in de wereldstad Rotterdam" om: "Steeds beter te weten wie je bent, wat je kan en wat je wilt".

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen op weg
  • Schakelklassen
  • Leren Zichtbaar Maken
  • KiVa
  • Brede vorming

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
525
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De collega’s van de Emmausschool voelen zich verantwoordelijk voor de sociale veiligheid op school. Wij willen bovendien dat onze leerlingen het geleerde toepassen buiten de school: op straat, thuis, in clubverband, in het verkeer.

Met gecertificeerde programma’s en opgeleide coördinatoren en leerkrachten werken wij preventief aan pesten door positieve groepsvorming en sociaal-emtionele monitoring. Als pesten of andere groepsproblemen zich toch voordoen, is er een curatieve aanpak met een duidelijk stappenplan om de situatie op te lossen (in groepsgesprekken, met een  steungroepaanpak en/of herstelaanpak)

Terug naar boven