Dominicusschool

Noorderhavenkade 45 3039 RG Rotterdam

  • Schoolfoto van Dominicusschool
  • Schoolfoto van Dominicusschool
  • Schoolfoto van Dominicusschool
  • Schoolfoto van Dominicusschool
  • Schoolfoto van Dominicusschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Om de twee jaar wordt de tevredenheid gepeild bij ouders, leerlingen en personeel. Deze onderzoeken worden afgenomen door Organisatie en Adviesbureau Van Beekveld en Terpstra. Zij maken verslagen en vergelijken de resultaten met andere scholen in Nederland.

Afgelopen november hebben wij ook aan u en aan het personeel gevraagd om aan dit onderzoek mee te doen. De leerlingen van groep 6,7 en 8 hebben via de computer op school de vragenlijsten ingevuld. De uitslagen zijn inmiddels bekend.

De resultaten van 2014-2015:

jaar            soort onderzoek       score Dominicus       landelijk gemiddelde    

2014                   ouders                   7,9                             7,6

2014                   personeel               7,6                             7,7

2014                   leerlingen               8,2                             8,0

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,8

Terug naar boven