Dominicus

Noorderhavenkade 45 d 3039 RG Rotterdam

  • Schoolfoto van Dominicus
  • Schoolfoto van Dominicus
  • Schoolfoto van Dominicus
  • Schoolfoto van Dominicus
  • Schoolfoto van Dominicus

In het kort

Toelichting van de school

Dominicus, blij van leren.
De Dominicusschool is een ambitieuze, lerende organisatie waarin hoogwaardig, eigentijds onderwijs wordt geboden en waar het welbevinden van alle betrokkenen centraal staat. Het is een Rotterdamse basisschool met ongeveer 240 leerlingen, gevestigd aan de Noorderhavenkade in de wijk Blijdorp. Op de Dominicus geven wij modern klassikaal onderwijs waarbij wij zorgen voor een uitdagende leeromgeving. Hierbij staan competentie, autonomie en samenwerking van zowel leerling als leerkracht centraal. Daarbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de ontwikkeling van de leerlingen. Zo is er bijvoorbeeld de Dominicus XL, voor kinderen van groep 1 t/m 8 die meer uitdaging nodig hebben en een verlengde instructie, voor kinderen die meer of een andere uitleg kunnen gebruiken. De peuterspeelzaal, Het Dominootje, is onderdeel van de Dominicusschool. Op de peuterspeelzaal wordt net als in de onderbouw van de Dominicus volgens de visie ‘spelen is leren, leren is spelen’ gewerkt. Dit betekent dat de leerlingen ontdekkend en spelend leren. De kinderen hebben elke dag van 08.15 uur tot 14.00 uur les (op woensdag tot 13.30 uur). Daarnaast is er de mogelijkheid om gebruik te maken van naschoolse activiteiten (BSA), waarbij kinderen kunnen kiezen uit een breed, wisselend aanbod van sportieve en culturele activiteiten. BSO Dominikids (KindeRdam) is exclusief voor de kinderen van de Dominicusschool en is gevestigd in het eigen schoolgebouw. Wij zijn een school op katholieke grondslag waar wij onze leerlingen vertrouwen in zichzelf en de wereld willen geven. Wij leggen de basis voor verdere groei van onze leerlingen naar sociale, competente en autonome mensen. Ouders zien wij hierbij als onmisbare, betrokken partners. Het is ons doel om samen, op professionele wijze, het beste uit onze leerlingen te halen. Een open en laagdrempelige communicatie met ouders is daarbij voor ons vanzelfsprekend. Wij organiseren themaochtenden, inloopochtenden, klankbordavonden en hebben een ouderraad en medezeggenschapsraad. 
De Dominicusschool heeft een enthousiast, betrokken team dat hecht samenwerkt. Daarbij zorgen wij voor een leeromgeving waarin welbevinden, gezamenlijkheid, ambitie, persoonlijke en professionele ontwikkeling belangrijke drijfveren zijn. 

Onze leerlingen komen voornamelijk uit de wijk Blijdorp, maar ook uit de aangrenzende wijken. De school is gesitueerd  in een overzichtelijk gebouw. Rondom de school is er veel (speel-)ruimte en groen. Tijdens de pauzes en na schooltijd wordt hier, door onze leerlingen, volop gebruik van gemaakt.

Voor meer informatie verwijs ik u naar onze website (www.dominicusschool.nl ). U kunt ook altijd telefonisch contact met ons opnemen.

Michael Westdijk en Janneke Jongen, directie Dominicusschool

Noorderhavenkade 45 – 49/d 3039 RG Rotterdam telefoon: 010 - 4432500

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Aandacht
  • Ontdekken
  • Samen
  • Veerkracht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen van onze school is de laatste jaren stabiel.  In de onderbouw, met name bij de vierjarigen, is er een groei te zien.
Doordat er zich in de wijk Blijdorp veel starterswoningen bevinden, heeft de school ook te maken met tussentijdse verhuizingen van kinderen die vertrekken naar de  buitengemeenten.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
182
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven