Imelda school

Veurstraat 3 -7 3037 BN Rotterdam

  • Schoolfoto van Imelda school
  • Schoolfoto van Imelda school
  • Schoolfoto van Imelda school
  • Schoolfoto van Imelda school
  • Schoolfoto van Imelda school

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Imeldaschool bestaat uit acht groepen. De groepen 1/2 zitten bij elkaar. De groepen 3 t/m 8 zijn enkelvoudige groepen.
Kiezen voor de Imeldaschool betekent ook kiezen voor leuke en leerzame extra activiteiten op andere gebieden. Muziek, theater, nieuwe media en sport zijn enkele voorbeelden uit ons activiteitenprogramma. Op deze manier stimuleren we uw kind om zich te verwonderen en de wereld om zich heen te ontdekken. Om dit te bereiken, zonder dat de cognitieve vakken hieronder lijden, bieden wij meer onderwijsuren aan.

De Imeldaschool is een Lekker Fit school. 
Lekker Fit is een project dat gesubsidieerd wordt vanuit de gemeente Rotterdam en maakt basisschoolleerlingen op een leuke en leerzame manier vertrouwd met de voordelen van een gezonde leefstijl. Binnen de school is het Lekker Fit beleid zichtbaar door de extra gymlessen die gegeven worden door een vakleerkracht en door het water- en fruitbeleid wat wij hanteren.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Imeldaschool is een school waar gewerkt wordt volgens het directeinstructiemodel. Dit betekent dat we binnen de leerstof op drie niveaus werken.Hierbuiten zijn wij in staat om per leerjaar 1 a 2 kinderen (aanvankelijk vande samenstelling van de groep) op te vangen met een eigen leerlijn.Wij zijn goed in staat kinderen op te vangen met een taal-leerachterstand.  Als het gaat om hetopvangen van kinderen die breedte en diepte ondersteuning nodig hebben,  dan hebben wij op de werkvloer hulp vandeskundige nodig en extra handen in de klas. De Imeldaschool is niet toegankelijk voor kinderen die niet mobiel zijn.Er is geen lift in de school.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven