Fatimaschool

Larikslaan 192 3053 LG Rotterdam

  • Schoolfoto van Fatimaschool
  • Schoolfoto van Fatimaschool
  • Schoolfoto van Fatimaschool
  • Schoolfoto van Fatimaschool
  • Schoolfoto van Fatimaschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij verlof en/of ziekte wordt door de Fatimaschool binnen de school geregeld. . 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Zorgverbreding betekent dat we het onderwijs zo goed mogelijk aanpassen aan de behoeften, mogelijkheden en beperkingen van ieder kind. Zorgverbreding is dus niet alleen gericht op kinderen met leerproblemen, maar ook op kinderen die meer aan kunnen dan het klassenprogramma hen biedt. We zijn gericht op het aanpassen van de leerstof. We kijken daarbij naar de thuissituatie, het zelfbeeld, de motivatie en de sociale capaciteiten. Op basis van deze uitkomsten krijgt het kind zijn eigen zorgroute binnen of buiten de school aangeboden. De 1-zorgroute gaat uit van het Handelingsgericht werken (HGW) en de Handelingsgerichte Diagnostiek (HGD). De uitgangspunten hierbij zijn:- het centraal stellen van de onderwijsbehoeften van het kind;- de werkwijze is systematisch en transparant - het proces is doelgericht: er wordt gewerkt vanuit een interactioneel referentiekader. De problemen worden niet alleen bij het kind gelokaliseerd, maar er wordt gekeken naar het kind, in deze groep bij deze leerkracht en deze ouders;- er is een constructieve samenwerking tussen leerkrachten, IB’er, ouders, kind en externe partners.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven