Albert Schweitzer school Katholiek Basisonderwijs

Baanweg 20 3042 AB Rotterdam

  • Schoolfoto van Albert Schweitzer school Katholiek Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Albert Schweitzer school Katholiek Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Albert Schweitzer school Katholiek Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Albert Schweitzer school Katholiek Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Albert Schweitzer school Katholiek Basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Trots op pedagogisch klimaat
  • Totaalontwikkeling in balans
  • Eigenaarschap
  • Betrokken en ambitieus team
  • Verbinding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Uitgangspunt is dat wij het unieke van elk mens accepteren en werken op basis van gelijkwaardigheid. Daarbij past een open aannamebeleid, dat wil zeggen dat ook kinderen die met een andere levensbeschouwing worden opgevoed, bij ons welkom zijn. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
503
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven