kbs de Horizon

Goudkruid 105 -107 3068 SV Rotterdam

  • In een rustige groene wijk.
  • Elke groep stelt bij de start van het schooljaar zijn eigen regels op.
  • Een bord met de planning voor die dag en het werken met het stoplicht komt terug in alle groepen.
  • De Horizon heeft verschillende speelpleinen rondom het gebouw, waaronder dit verkeersplein.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het ondersteuningsprofiel dat u op deze pagina kunt downloaden, kunt u lezen welke voorzieningen er op de Horizon zijn voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven