kbs de Horizon

Jan Greshoffstraat 5 3069 WG Rotterdam

 • In een rustige groene wijk. Op dit moment is de school gevestigd in een tijdelijk pand in de wijk Zevenkamp.
 • Elke groep stelt bij de start van het schooljaar zijn eigen regels op.
 • Een bord met de planning voor die dag en het werken met het stoplicht komt terug in alle groepen.
 • De Horizon heeft verschillende speelpleinen rondom het gebouw, waaronder dit verkeersplein.
 • In 2025 verhuizen wij terug naar ons originele adres aan het Goudkruid in Ommoord

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij katholieke basisschool de Horizon. 

Een school

 • ... waarin uw kind kan leren in een veilig omgeving
 • ... met ambitie
 • ... met aandacht voor brede talentontwikkeling
 • ... die een goed contact met ouders van groot belang vindt

Kortom: op weg naar een mooie horizon voor uw kind.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • goed pedagogisch klimaat
 • veilig en vertrouwd
 • brede ontwikkeling kinderen
 • met plezier naar school
 • structuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
242
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven