Basisschool Christophoor

Schere 39 3085 DT Rotterdam

Schoolfoto van Basisschool Christophoor

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Christophoor!

Onze katholieke school staat midden in Zuidwijk en is gehuisvest in het prachtige gebouw de Wereld op Zuid. In het gebouw zijn gymzalen, een danszaal, een professionele keuken en een kunst- en techniekruimte aanwezig. Sinds dit schooljaar is de buitenruimte onze grote trots: Een schoolplein met sportvelden en een natuurspeeltuin met een heus klimbos is voor de kinderen aangelegd. Zowel de kinderen, de ouders en het team zijn trots op de Christophoor, waar gewerkt wordt vanuit een duidelijke visie. Een tikkeltje eigenwijs zijn we misschien, maar op de Christophoor weet je waar je aan toe bent! De kinderen geven de school een 7,5 als rapportcijfer en de ouders zelfs een 8,1!

In de school heerst orde en rust, zodat de kinderen in een prettige en veilige sfeer kunnen komen tot leren. Vanaf groep 4 krijgt ieder kind een eigen Chromebook tot zijn/ haar beschikking. Naast klassikale instructies en digitale verwerking, nemen samenwerkend leren, spelend leren en buiten leren een belangrijke plaats in ons rooster in. 

Leerkrachten, ouders en niet in de laatste plaats de kinderen zelf zorgen samen dat uit het kind wordt gehaald wat erin zit!

Bent u nieuwsgierig geworden? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 010-480 88 38. Vraag naar Ria of Bram. Wij vinden het leuk om u meer te vertellen over onze prachtige school!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Daltonschool
  • Eruit halen wat erin zit
  • Verantwoordelijkheid
  • Rust & regelmaat
  • Fijn pedagogisch klimaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
397
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Na de rondleiding op school, brengen wij u graag in contact met onze collega's van KinderserviceHotels.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven