School voor Speciaal Basisonderwijs Laurens-Cupertino

Bree 61 3074 BC Rotterdam

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Laurens-Cupertino

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We vinden dat de motorische ontwikkeling een belangrijk aandeel heeft in de persoonlijke groei van kinderen. In iedere groep worden daarom 2 spel- of bewegingslessen gegeven. Een aantal kinderen wordt in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan het schoolzwemmen. Daarnaast neemt de school deel aan het programma 'schoolsportvereniging' waardoor kinderen gestimuleerd worden om in hun vrije tijd aan sportactiviteiten deel te nemen.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op deze school voor Speciaal Basisonderwijs zijn groep 1 en 2 niet aanwezig.

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De school biedt onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar voor wie dmv. een toelaatbaarheidsverklaring is vastgesteld dat ze gezien hun onderwijsbehoeften zijn aangewezen op een aangepaste onderwijssetting; dwz. een kleinere groep met meer persoonlijke aandacht, een specifieke pedagogische of didactische aanpak en/of die op grond van hun ontwikkelingsbehoeften zich onvoldoende kunnen ontwikkelen in de basisschool.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven